Start Zabytki
O zabytkach w powiecie krasnostawskim PDF Drukuj Email

Tereny Lubelszczyzny stanowi niezwykle atrakcyjne tereny pod wzglądem dziedzictwa kulturowego, bowiem przez wieki Lubelszczyzna była obszarem pogranicza kulturowego. Taki stan rzeczy sprzyja wytworzeniu się spuścizny duchowej i cywilizacyjnej, zawierającej wielo kulturowe elementy narodowe i religijne. Materialne dziedzictwo kulturowe zachowane jest najpełniej w dziełach architektury. Na terenie powiatu krasnostawskiego zachowało się kilka obiektów (miejsc) szczególnie cennych pod wzglądem kulturowym.

 

Aby zobaczyć zabytki znajdujące się na terenie interesującej Państwa gminy, prosimy o wybranie jej z menu znajdującego się po prawej stronie.

 

 
________________________________________________________________________________

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Leader

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 431 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

Kalendarz wydarzeń

logo chata w kole

 

Copyright © 2019 Miejsca Pełne Uroku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.