Start Środowisko przyrodnicze
Środowisko przyrodnicze powiatu Krasnostawskiego PDF Drukuj Email

Obszar powiatu krasnostawskiego jest niezwykle atrakcyjny turystycznie. Zachodnia część powiatu to Wyniosłość Giełczewska, z rozległymi wzniesieniami o łagodnych stokach i setkami wąwozów o stromych zboczach, wcinających się w lessowe podłoże. W rezerwacie „Wodny Dół", zajmującym powierzchnię 186 ha, nie dość że większość z tych wąwozów jest gęsta jak labirynt Minotaura, to jeszcze niektóre z nich sięgają kilkuset metrów długości i do 30m głębokości.

Równie bogatą rzeźbą terenu przyciąga turystów wschodnia część powiatu, położona na terenie Działów Grabowieckich nad rzeką Wojsławką. Głębokie wąwozy i jary o stromych zboczach, często porośniętych lasami stanowi na tyle unikatowy obszar, że objęto go ochronć, tworząc na granicy powiatów krasnostawskiego i zamojskiego Skierbieszowski Park Krajobrazowy.

Od strony północno-wschodniej zróżnicowany krajobraz powiatu podkreślaj? Pagóry Chełmskie, a od północy Obniżenie Dorohuckie, wchodzące w skład regionu Polesia Lubelskiego - krainy torfowisk, bagiennych rozlewisk i na południe od powiatu rozpościera się Roztocze, jedno z najpiękniejszych i najmniej skażonych cywilizacji obszarów Europy.

Stosunkowo niewielkie uprzemysłowienie terenu powiatu podnosi jego atrakcyjność dla wszystkich zmęczonych cywilizacji. Tu można oddychać, cieszyć się różnorodności i architektury krajobrazu, tu dbamy o środowisko i jego zasoby.


 

Skierbieszowski Park Krajobrazowy


Na terenie powiatu krasnostawskiego w obszar parku wchodzi 14418ha położonego w gminach Izbica, Kraśniczyn i Krasnystaw. Bardzo malowniczy i bogato rzeźbiony teren urozmaicają liczne wąwozy i jary, które rozcinają lessowe podłoże.

Na słonecznych zboczach wykształciły się zarośla kserotermiczne i murawy stepowe. Osobliwością jest występujący tu suseł perełkowany, a także źródła z których krystalicznie czysta woda po przepłynięciu kilkunastu metrów znika pod ziemią.

 

 
Rezerwaty Przyrody
  • „Wodny Dół" pow. 185,85ha, położony na terenie gminy Krasnystaw. Występuje tu bardzo gęsta sieć wąwozów, które liczą nawet do kilkuset metrów długości i do 30 metrów głębokości. W lasach występuje lipa drobno i szerokolistna, jawor, buk, klon oraz wiąz górski. Na terenie rezerwatu występuje też cieszynianka wiosenna, bardzo rzadka w Polsce roślina.
  • „Głęboka Dolina" - pow. 289,12ha, położony na terenie gminy Kraśniczyn. Bardzo interesujący rezerwat chroniący gęstą sieć malowniczych wąwozów, porośniętych przez wielogatunkowe lasy z wiązem górskim i lipę drobnolistną na czele.
 
 
 
 
Pomniki Przyrody


Na terenie powiatu występuje ogółem 187 pomników, w tym: 66 drzew pojedynczych, 19 grup drzew i jedna aleja. Najstarsze i najbardziej okazałe to:

  • lipa drobnolistna (340 cm) przy ul. Poniatowskiego w Krasnymstawie,
  • lipa drobnolistna (570 cm) we wsi Drewniki gm. Kraśniczyn.

 

 
________________________________________________________________________________

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Leader

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 431 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

Kalendarz wydarzeń

logo chata w kole

 

Copyright © 2019 Miejsca Pełne Uroku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.