Start Nagrodzono twórców ludowych!
Nagrodzono twórców ludowych! PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 listopada 2014 18:07

W dniu 29 października 2014 r. w Krasnostawskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie XVIII Przeglądu Twórczości Ludowej, organizowanego przez Krasnostawski Dom Kultury, przy współpracy Starostwa Powiatowego we Włodawie, Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Urzędu Miasta Chełm, Urzędu Miasta Krasnystaw, Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS" i Lokalnej Organizacji Turystycznej „Krasnystaw – Wrota Roztocza". Patronat nad Przeglądem objął Andrzej Jakubiec Burmistrz Krasnegostawu.

Przegląd Twórczości Ludowej stanowi wydarzenie cykliczne będące podsumowaniem rocznej działalności artystycznej osób realizujących swoje pasje w różnorodnych obszarach sztuki ludowej. Przegląd ma na celu zarazem promowanie twórczości ludowej i zachęcenie twórców z naszego regionu do dalszej kontynuacji działalności w obrebie sztuki ludowej.

W ramach Przeglądu odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom Przeglądu. Na XVIII Konkurs na Sztukę Ludową wpłynęło kilkaset prac od twórców ludowych z terenu powiatów krasnostawskiego, chełmskiego i włodawskiego. Nagrody w XVIII Przeglądzie Twórczości Ludowej zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Prezydenta Miasta Chełm, Burmistrza Krasnegostawu, LGD „Krasnystaw PLUS" i Krasnostawski Dom Kultury. Wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac można oglądać w Galerii Krasnostawskiego Domu Kultury do 21 listopada 2014 r. Poniżej prezentujemy wyniki konkursu.

Rzeźba:
I nagroda – Stanisława Mąka – Rożdżałów
II nagroda – Adam Lipa – Siedliska Drugie
II nagroda – Jan Pawłowski – Włodawa
Wyróżnienie – Henryk Patejuk – Zaświatycze (za kapliczkę)

Płaskorzeźba:
I nagroda – Jan Uścimiak – Chełm
I nagroda – Jan Ulanicki – Dubienka

Malarstwo olejne:
I nagroda – Stanisława Mąka – Rożdżałów
II nagroda – Wiesława Szymoniak-Grodzka – Krasnystaw

Malarstwo na szkle:
I nagroda – Wiesława Szymoniak-Grodzka – Krasnystaw

Garncarstwo:
Wyróżnienie – Leszek Kiejda – Pawłów

Plecionkarstwo:
I nagroda – Andrzej Klusek – Olszanka
II nagroda – Janina Bodio – Baraki
II nagroda – Marian Oleszczuk – Nowy Holeszów

Tkactwo:
I nagroda – Stanisława Kowalewska – Nowy Holeszów

Hafciarstwo:
I nagroda – Barbara Litwiniuk – Włodawa
II nagroda – Teresa Nowak – Siennica Nadolna
III nagroda – Teresa Pastuszak – Niemienice
Wyróżnienie – Jadwiga Żukowska – Bezek

Koronkarstwo:
I nagroda – Maria Guz – Siennica Różana
II nagroda – Helena Popławska – Krasnystaw
III nagroda – Jadwiga Żukowska – Bezek
Wyróżnienie – Teresa Bożko – Krasnystaw
Wyróżnienie – Czesława Klusek – Olszanka

Plastyka obrzędowa i zdobnicza:
I nagroda – Janina Boroś – Krasnystaw
II nagroda – Maria Jadwiga Majówka – Bukowa Wielka
III nagroda – Stanisława Wiśniewska – Krasnystaw
Wyróżnienie – Kazimiera Jasińska – Krasnystaw

Wycinankarstwo:
I nagroda – Danuta Perestaj – Krasnystaw
II nagroda – Maria Gleń – Krasnystaw
Wyróżnienie – Stanisława Mąka – Rożdżałów
Wyróżnienie – Stanisława Wiśniewska – Krasnystaw
Wyróżnienie – Anna Słabczyńska – Lublin

 
________________________________________________________________________________

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Leader

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 431 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

Kalendarz wydarzeń

logo chata w kole

 

Copyright © 2019 Miejsca Pełne Uroku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.